1. Säljarens namn

Denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns där (nedan kallad "Webbplatsen"), publiceras av aktiebolaget med ett kapital på 200 000 US $, registrerat under nummer 45000044 (klicka för att ladda ner licensen) (nedan kallat "företaget") MOJO FZ-LLC Ozerty Headquarter, A4-709 Building no. A4 Al Hamra Industrial zone-FZ RAK, United Arab Emirates (länk Google Maps: https://goo.gl/maps/qbRcd68nhLx7VLsG6).


Du kan kontrollera företagets status på regeringens officiella webbplats för Ras Al Khaimah, Förenade Arabemiraten, genom att följa länken https://eservices.rakez.com/auth/ och ange dokumentnummer 361002-KfVy-Aq9j-12740244

Denna webbplats finns på Shopify Inc som tillhandahåller e-handelsplattformen för försäljning av företagets produkter och tjänster.


2. Allmänna bestämmelser om dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor online (nedan kallad "online-GTC")


2.1. Syftet med GTC online


Online-GTC: erna är tillämpliga på onlineförsäljning av företagets produkter på webbplatsen, där åtkomst är gratis och gratis för alla användare, men är också tillämplig på alla användare av webbplatsen, enligt definitionen i avsnitt 2.04, som besöker webbplatsen och / eller köpa en eller flera produkter från företaget (nedan kallade "tjänsterna").

2.2. GSC: s tillämpningsområde online


Onlinevillkoren reglerar särskilt onlineförsäljningsavtalen för företagets produkter (hädanefter "säljaren") till köparna (hädanefter "konsumenten / konsumenterna") och utgör tillsammans med onlinebeställningen de avtalsdokument som är motsatta till parter, med undantag för alla andra dokument, prospekt, kataloger eller fotografier av produkterna som endast är vägledande.

Alla nya funktioner, nya verktyg, nya resurser och tjänster som läggs till på webbplatsen senare kommer också att omfattas av online-GTC. Varje användare eller konsument kan konsultera den senaste versionen av GTC online när som helst på den här sidan. Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av GTC online genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på webbplatsen. Det är varje användares eller konsuments ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om några ändringar har gjorts. Fortsatt användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av någon användare eller konsument av sådana ändringar.

Online GTC är skriven och all avtalsinformation som nämns på webbplatsen på svenska.

2.3 Undantag från tillämpningsområdet för GSC online


Företaget eller säljaren kan ge användaren eller konsumenten tillgång till verktyg från tredje part som företaget eller säljaren inte kommer att utöva någon kontroll, uppföljning eller inflytande över. Dessa GTCS online gäller inte dessa verktyg från tredje part. Endast villkoren för berörda tredjepartsleverantörer gäller för dessa verktyg, och företagets eller säljarens ansvar kan inte sökas på grundval av användningen av dessa verktyg från tredje part.

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen kan innehålla material från tredje part. Länkar från tredje part på denna webbplats kan omdirigera användaren eller konsumenten till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till företaget eller säljaren. Företaget eller säljaren är inte skyldig att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på sådana webbplatser och garanterar inte eller tar inget ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat material som är tillgängligt på eller från dessa tredjepartssajter. Företaget eller säljaren är inte ansvarig för några fördomar eller skador som uppstår vid köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som görs i samband med sådana tredje parts webbplatser. Varje användare eller konsument samtycker till att noggrant läsa och förstå tredjeparts policyer och praxis innan de gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående produkterna från dessa tredje parter måste skickas till samma tredje part

2.4. Tillgänglighet och motsats för GSC online


Online-GTC: erna görs tillgängliga för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som surfar på webbplatsen (som är säljare, kunder, säljare och / eller innehållsbidragare) och för konsumenterna (hädanefter "användarna"), på säljarens webbplats där de är direkt tillgängliga och kan kommuniceras till dem på enkel begäran via telefon, e-post eller post.

Alla användare ombeds läsa villkoren online innan de besöker webbplatsen eller tjänsterna.

Onlinevillkoren och alla villkor och ytterligare policyer som det hänvisas till i detta dokument och / eller är tillgängliga via hyperlänk är bindande för användare som bekräftar att ha känt och accepterat dem genom att besöka webbplatsen och / eller innan de beställer.

Valideringen av en beställning genom dess bekräftelse är värt att vidhäftas av köparen med GSC online som gäller dagen för beställningen vars bevarande och reproduktion garanteras av den professionella säljaren i enlighet med artikel 1127-2 i civillagen.

2.5. Ändring av GSC online

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera webbplatsen och dess allmänna villkor.

I händelse av modifiering eller uppdatering av GSC online är de online-GTCS som gäller de datum som gäller den dag då en kopia daterad till datum kan ges på begäran till alla användare eller konsumenter.

Det är alla användares eller konsumenters ansvar att övervaka ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

Den senaste versionen av GSC online kan konsulteras när som helst på denna sida.

2.6. Villkoren för GSC online


Ogiltigheten av en avtalsparagraf innebär inte att GSC är ogiltigt online.

Ogiltighetsklausulen måste anses vara distanserad från GSC online, denna separering bör inte påverka giltigheten och tillämpligheten av alla återstående bestämmelser.

Säljarens eller företagets tillfälliga eller permanenta icke-tillämpning av en eller flera klausuler i online-GTC utgör inte ett avstående från dem om de andra klausulerna i GVC Online som fortsätter att gälla.

3. Användningsvillkor för webbplatsen


3.1 Genom att acceptera dessa villkor online förklarar användaren att han har nått myndighetsåldern i sitt land, sin hemstat eller provins och att han har gett sitt samtycke till att tillåta alla minderåriga att det är hans ansvar att använda denna webbplats.

Användningen av våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål är förbjudet, och användaren eller konsumenten får inte, inom ramen för användningen av tjänsten, bryta mot lagarna i dess jurisdiktion (inklusive men inte begränsar till upphovsrättslagar).

Varje användare eller konsument åtar sig att inte överföra maskar, virus eller någon annan kod av destruktiv natur.

Varje överträdelse eller överträdelse av dessa villkor online kommer att resultera i omedelbar upphörande av tjänsterna med avseende på användare eller konsumenter.

3.2 Företaget eller säljaren förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänsterna när som helst till någon person av någon anledning.

All information eller data som överförs av användaren eller konsumenten, med undantag för bank- och kreditkortsinformation, kan överföras på ett okrypterat sätt, och detta innebär (a) överföringar i olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutning av nätverk eller enheter, som accepteras av användaren eller konsumenten. Bank- och kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverken.

Användare eller konsumenter åtar sig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon tillgång till tjänsten eller kontakten på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls utan föregående uttryckligt skriftligt samtycke från företaget eller säljaren.

3.3 Det är förbjudet för någon användare eller konsument att använda webbplatsen eller dess innehåll:

(a) för olagliga ändamål; (b) för att uppmuntra tredje parter att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) att bryta mot eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts , sexuell läggning, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att skicka falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att användas eller kan användas på ett sätt som äventyrar funktionalitet eller drift av tjänsten eller någon annan associerad, oberoende webbplats eller internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, kapa en domän, utpressa information, bläddra, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för ob scen eller omoraliska syften; eller (k) för att undergräva eller kringgå säkerhetsåtgärderna för vår tjänst, någon annan webbplats eller internet. I händelse av bristande efterlevnad av dessa bestämmelser förbehåller sig företaget eller säljaren rätten att säga upp alla avtal och all användning som beviljas från tjänsten eller webbplatsen.

Titlarna som används i detta avtal ingår för att underlätta för användaren eller konsumenten och kommer inte att begränsa eller påverka dessa villkor online.


4. Information på webbplatsen


Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt, med en beskrivning som gör det möjligt för köparen att känna till de väsentliga egenskaperna och priset på de sålda produkterna.

I händelse av fel, felaktigheter eller utelämnanden på webbplatsen eller i tjänsten, relaterade till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstid och tillgänglighet, går företaget eller säljaren med på att korrigera, modifiera eller uppdatera dem.

5. Produkter

5.1 Egenskaper


De produkter och tjänster som erbjuds till försäljning och presenteras i katalogen som publiceras på webbplatsen är var och en föremål för en valfri men rekommenderad beskrivning som nämner deras väsentliga egenskaper i den mening som avses i artikel L. 111-1 i konsumtionskoden.

Fotografierna som illustrerar produkterna utgör inte ett avtalsdokument. Faktum är att företaget och säljaren har gjort sitt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på de produkter och tjänster som visas på webbplatsen.

Företaget och säljaren kan inte garantera att färgen visas på skärmen på datorn för någon användare eller konsument är korrekt.

Alla produktbeskrivningar och priser på produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av företaget och säljaren, samtidigt som användaren eller konsumenten garanterar tillämpningen av det tillämpliga priset. orderdag. Företaget och säljaren förbehåller sig rätten att när som helst sluta erbjuda en produkt. Alla tjänster eller produkter som erbjuds på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Företaget och säljaren garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller andra varor som erhållits eller köpts av någon användare eller säljare uppfyller deras förväntningar, inte heller att något fel i tjänsten kommer att korrigeras.

5.2. Överensstämmelse


Produkterna och tjänsterna överensstämmer med gällande föreskrifter om personsäkerhet och hälsa, rättvisa kommersiella transaktioner och skydd för användare och konsumenter när de släpps ut på marknaden.

5.3. Lagertillgänglighet


Produkter erbjuds och levereras inom gränserna för tillgängliga lager.

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online på webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och får endast returneras eller bytas i enlighet med företagets returpolicy.

I händelse av att den beställda produkten inte är tillgänglig ska företaget eller säljaren omedelbart informera användaren eller köparen och kan erbjuda honom antingen en produkt med motsvarande kvalitet och pris eller, i annat fall, ett intyg om god anseende. köp av orderbeloppet som kan användas för nästa order, återbetalning av betalade belopp.

Förutom att återbetala priset för den otillgängliga produkten är Säljaren inte ansvarig för någon annulleringsersättning, såvida inte överträdelsen av avtalet tillskrivs honom personligen.

6. Pris

6.1. Säljande pris


Försäljningspriserna, i enlighet med artikel L. 112-1 i konsumentkoden, anges för varje produkt som anges i den elektroniska katalogen, i SEK och med hänsyn till moms. Det totala beloppet som konsumenten är skyldig anges på sidan för orderbekräftelse.

Produktens försäljningspris är det som gäller på orderdagen och förfaller i sin helhet efter bekräftelse av beställningen.

6.2. Modifiering


Priserna på produkterna kan ändras utan föregående meddelande, samtidigt som de garanterar konsumenten tillämpningen av det pris som gäller på beställningsdagen.

Företaget eller säljaren förbehåller sig rätten när som helst att modifiera eller avbryta tjänsten (liksom alla delar eller innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Företaget eller säljaren är inte ansvarig gentemot någon användare eller konsument eller någon annan tredje part för någon förändring i pris, avstängning eller avbrott i tjänsten.

7. Beställ

7.1. Steg för att sluta kontraktet


För att göra en beställning klickar konsumenten, efter att ha fyllt i sin virtuella korg med de valda produkterna och önskade kvantiteter, sedan på knappen "Lägg min beställning" och tillhandahåller information om leveransen och betalningsmetoden.

Innan du klickar på "Bekräfta beställning" -knappen har konsumenten möjlighet att kontrollera detaljerna i sin beställning och hans totala pris och att gå tillbaka till föregående sidor för att korrigera eventuella fel eller ändra sin beställning.

Bekräftelsen av beställningen innebär godkännande av GSC online och utgör avtalet.

Ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen och dess betalning skickas av säljaren så snart som möjligt.

7.2. Ändring av ordern


Alla ändringar av beställningen från konsumenten efter bekräftelse av beställningen är föremål för godkännande av säljaren.

7.3. Bekräftelse av beställningen

Varje beställning av produkter på webbplatsen, validerade och betalade för, kommer att levereras av säljaren eller företaget.

Ändå förbehåller sig företaget eller säljaren rätten att vägra beställning av legitima skäl, i enlighet med artikel L.121-11 i konsumentkoden. De nämnda legitima skälen är särskilt, men inte uttömmande listade, kännetecknas av att produkten inte är tillgänglig eller på grund av applikationens onormala karaktär (relaterad till exempel till den beställda mängden produkter).

På samma sätt förbehåller sig företaget eller säljaren rätten att minska volymen på ordern eller begränsa kontraktets omfattning av legitima skäl.

Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att företaget eller säljaren ändrar en beställning kan företaget eller säljaren försöka meddela konsumenten genom att kontakta honom via e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som kunden har gett när beställningen gjordes.

Konsumenten samtycker till att tillhandahålla order- och kontoinformation som är aktuell, fullständig och korrekt för alla beställningar som görs på webbplatsen. Konsumenten samtycker till att omedelbart uppdatera sitt konto och annan information, inklusive hans e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att företaget eller säljaren kan slutföra transaktionerna för alla användare eller konsumenter och kontakta honom vid behov.

8. Kontrakt

8.1. SlutsatsFörsäljningsavtalet bildas när konsumenten skickar bekräftelsen på sin beställning.

8.2. Arkivering och bevis


Arkivering av kommunikation, inköpsorder och fakturor utförs på ett tillförlitligt och hållbart stöd för att utgöra en trogen och hållbar kopia i enlighet med artikel 1379 i civillagen. Dessa meddelanden, inköpsorder och fakturor kan produceras som bevis på kontraktet.

8.3. Upplösning

Beställningen kan lösas av köparen med ett enkelt rekommenderat brev med begäran om mottagningsbevis eller genom elektronisk brev i händelse av:

● leverans av en produkt som inte överensstämmer med produktens deklarerade egenskaper;
● leveransdatum över den tidsfrist som anges i inköpsordern eller, i avsaknad av sådant datum, inom fyrtiofem (45) arbetsdagar efter avtalets ingående, efter att säljaren har beställts, på samma sätt och utan resultat, att göra leveransen inom en rimlig extra tid;
● prisökning som inte är motiverat av en teknisk modifiering av produkten som införts av de offentliga myndigheterna.
I alla dessa fall kan köparen kräva återbetalning av den inbetalda depositionen plus ränta beräknad till laglig ränta från och med dagen för mottagandet av insättningen.
Beställningen kan lösas av säljaren om:
● vägran från köparen att ta emot leverans;
● bristande betalning av pris (eller prisbalans) vid leveransen.
I alla dessa fall förblir den deposition som betalats till beställningen av säljaren som kompensation.
Varje användare eller konsument kan när som helst säga upp dessa villkor online genom att meddela företaget eller säljaren, genom ett enkelt rekommenderat brev med bekräftelse på mottagandet eller genom elektronisk brev, att han inte längre vill använda tjänsterna, eller där han slutar använda webbplatsen .


Om företaget eller säljaren, efter eget gottfinnande, fastställer att användaren eller konsumenten misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa onlinevillkor kan vi också säga upp detta avtal när som helst . utan förvarning till dig i förväg och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som beror till och med uppsägningsdatumet, och / eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon av dessa parter).

9. Betalning

9.1. Förfallodatum

Priset förfaller till fullo efter bekräftelse av beställningen.

9.2. Ytterligare betalning

Innan ett försäljnings- eller serviceavtal ingås, ska näringsidkaren erhålla uttryckligt samtycke från konsumenten för varje ytterligare betalning utöver priset på huvudobjektet för avtalet. I händelse av att tilläggsbetalningen är en följd av att konsumenten har gett sitt samtycke som standard, det vill säga i avsaknad av uttryckligt motstånd från hans sida mot betalda optioner som han inte har begärt, har konsumenten rätt till återbetalning av de inbetalda beloppen för denna extra betalning (artikel L. 121-17 i konsumentkoden).

Varje överträdelse av skyldigheten att erhålla ett uttryckligt samtycke från konsumenten på de villkor som anges i artikel L. 121-17 kan bestraffas med ett administrativt bötesbelopp vars belopp inte får överstiga 3000 euro för en fysisk person och 15 000 euro för en laglig person.

Detta böter uttalas på de villkor som anges i kapitel II i avdelning II i bok V (artikel L. 132-22 i konsumentlagen).

9.3. Betalningssäkerhet

Webbplatsen är utrustad med ett online-betalningssäkerhetssystem som gör det möjligt för konsumenten att kryptera överföringen av sina bankuppgifter

10. Leverans

10.1. Definition

Leverans betyder överföring till konsumenten av fysisk besittning eller kontroll av fastigheten

10.2. Leveranstid

Säljaren förbinder sig, i enlighet med leveransfristen som anges på webbplatsen för var och en av produkterna, att leverera produkterna inom högst 45 arbetsdagar efter mottagandet av beställningen, utom i undantagsfall av force majeure eller hälsotillstånd. av den gällande regeringen.

10.3. Sen leverans

När den beställda produkten inte levereras eller tjänsten inte tillhandahålls den dag eller utgången av den period som anges på beställningsformuläret, kan konsumenten, efter att ha lyckats uppmana säljaren att fullgöra sin skyldighet att leverera inom en rimlig ytterligare tid, lösa avtal med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller elektroniskt brev.

10.4. Plats för leverans

Produkterna levereras till den adress som kunden anger på beställningsformuläret

10.5. Leveransvillkor

Leverans sker genom direkt leverans av produkten till köparen eller, om inte, genom att säljaren skickar en anmälan om avsättning till köparen.


Inom en period av femton dagar från meddelandet om tillgänglighet måste köparen fortsätta med att dra tillbaka den beställda produkten.


I avsaknad av återkallelse inom angiven tid kan Säljaren, efter ett formellt meddelande från köparen, utan verkan gå vidare till återkallelsen, lösa beställningen och behålla den betalade depositionen som kompensation.

När produkten levereras till den adress som anges på beställningsformuläret av en transportör, är det upp till köparen att i närvaro av leverantören kontrollera tillståndet för den levererade produkten och, i händelse av skada eller saknas, reservera sig på fraktsedel eller transportkvitto, och eventuellt vägra produkten och meddela säljaren.

10.6. Importavgifter

Vid leverans av produkten kan transportföretaget kräva att köparen betalar ett mervärdesskatt på import och tullar. I händelse av en begäran om detta, formaliserad av transportföretaget och stöds av alla nödvändiga styrkande handlingar, är köparen då skyldig att återlämna det motiverade beloppet för tullar, skatter och andra kostnader som är 'importera.

10.7. Produktöverensstämmelse

Om produkten inte överensstämmer med beställningen, måste konsumenten skicka ett klagomål till säljaren för att få utbyte av produkten eller eventuellt en lösning på försäljningen.

10.8. Otillgänglighet för produkter

Om produkter inte är tillgängliga vid leverans, kan den professionella säljaren erbjuda, under de villkor som anges i avsnitt 5.03 i GSC Online, en produkt motsvarande i kvalitet och pris.

10.9. Leveransstandard

Den totala leveransstandarden leder till automatisk upplösning av försäljningsavtalet

10.10. Leverans och överföring av risk

Risken för förlust eller skada på varorna överförs till konsumenten i det ögonblick då han tar eller en tredje part som han har utsett fysiskt innehav av fastigheten, utan åtskillnad beroende på dess natur.

Produkten, som levereras till konsumenten av en transportör som valts av säljaren, reser på säljarens risk och risk.

Produkten, som levereras till konsumenten av en av honom valt transportföretag, reser på risken för konsumenten från leveransen av varorna till transportören.

10.11. Överföring av egendom

Från leveransdatumet som anges på inköpsordern överförs produktens egendom till köparen.

11. Juridisk garanti för överensstämmelse och garanti för dolda defekter

11.1. Konsumentinformation

Onlinevillkoren som gäller för konsumentavtal nämner:

1 ° Enligt villkoren som fastställts av den minister som ansvarar för ekonomin, förekomsten, villkoren för genomförandet och innehållet i den lagliga garantin för överensstämmelse och garantin som rör bristerna i det sålda, på grund av säljaren;

2 ° I förekommande fall förekomsten av en kommersiell garanti och en kundtjänst.

Alla produkter som levereras av säljaren drar nytta av den rättsliga garantin för överensstämmelse som föreskrivs i artiklarna L. 217-4 och efter konsumtionskoden eller garantin för de dolda brister som föreskrivs i artiklarna 1641 till 1649 i civillagen.

11.2. Implementering av garantin för överensstämmelse

Säljaren är skyldig att leverera en vara i enlighet med avtalet och ansvarar för eventuell brist på överensstämmelse vid leveranstidpunkten.

Den svarar också på bristande överensstämmelse till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när den laddades av den enligt kontraktet eller utfördes under dess ansvar.

För att vara i överensstämmelse med kontraktet måste varan:

1 ° Var lämplig för den vanligtvis förväntade användningen av en liknande vara och, i förekommande fall:

● motsvara beskrivningen från säljaren och ha de kvaliteter som han har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;
● presentera de kvaliteter som en köpare legitimt kan förvänta sig med hänsyn till de allmänna uttalandena från säljaren, producenten eller dennes representant, särskilt i reklam eller märkning
2 ° Eller har de egenskaper som definieras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller är lämpliga för något speciellt syfte som köparen efterfrågar, gjort känt till säljaren och som den senare har accepterat.

Åtgärden till följd av bristande överensstämmelse föreskrivs av två år från leveransen av varorna.

När konsumenten agerar som en juridisk garanti för överensstämmelse:


● har en period på två år från leverans av fastigheten till handling;
● kan välja mellan reparation eller utbyte av varan, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumtionskoden;
● är undantaget från att visa bevis för att egendomen inte är överensstämmande under de tjugofyra månader som följer efter fastighetens leverans.


11.3. Implementering av garantin för dolda defekter


Säljaren är bunden av garantin på grund av dolda brister i det sålda föremålet som gör det olämpligt för det bruk som det är avsett för, eller som minskar sådan användning så mycket att köparen inte skulle ha förvärvat det, eller skulle ha gett en lägre pris, om han hade känt dem.


Åtgärden till följd av latenta defekter måste väckas av köparen inom två år från upptäckten av defekten.

Konsumenten kan besluta att genomföra garantin mot dolda defekter på det som säljs i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen. I det här fallet kan han välja mellan en lösning på försäljningen eller en sänkning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

12. Ansvar

12.1. varning

Säljarens ansvar kan inte göras i händelse av bristande eller felaktig utförande av avtalet på grund av köparens faktum, det oöverstigliga och oförutsägbara faktum från en tredje part i avtalet eller force majeure.

Ansvaret för den professionella säljaren kan inte hållas ansvarig för att produkten inte följer lagstiftningen i det land för den konsument som den tillhör att kontrollera om produkten inte är förbjuden för försäljning i hans land.

Företaget eller säljaren garanterar inte eller garanterar att någon användning av tjänsten eller webbplatsen kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Företaget eller säljaren garanterar inte att de resultat som kan uppnås genom användning av tjänsten eller webbplatsen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Alla användare eller konsumenter samtycker till att företaget eller säljaren från tid till annan kan ta bort tjänsten eller webbplatsen på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att först meddela någon användare eller konsument.

Varje användare eller konsument samtycker uttryckligen till att hans eller hennes användning av tjänsten eller webbplatsen, eller hans oförmåga att använda den, är på hans enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls genom Tjänsten tillhandahålls (såvida inte uttryckligen annat anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan representation, utan garantier och utan villkor av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller merchandising, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Företaget, våra styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för skada, förlust, anspråk eller direkt, indirekt, tillfällig eller följdskada. bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, inkomst, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd (även i oaktsamhet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon tjänst eller produkt från den här tjänsten, eller något annat krav på något sätt relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till något fel eller utelämnande i något innehåll, eller någon förlust eller skada på någon typ använder tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten att de uppstår. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

12.2. Produktsäkerhetsfel

I händelse av skada orsakad av en produktsäkerhetsfel måste konsumenten söka tillverkarens ansvar som kan identifieras från informationen på produktförpackningen.

12.3. Straffklausul

I alla fall av att konsumenten inte fullgör sina skyldigheter förblir den deposition som betalats till beställningen till den professionella säljaren som kompensation.

13. Avbeställningsklausul

Upplösningen av beställningen i de fall som föreskrivs i dessa online-GTCS kommer att uttalas med ett enkelt registrerat brev med mottagningsbevis eller med elektronisk brev och kommer automatiskt att förvärvas utan rättslig formalitet.

14. Ångerrätt

Artikel L. 221-5 i konsumentkoden föreskriver förhandsinformation om villkoren, tidsfristen och förfarandena för att utöva rätten till ångerrätt och meddelande av standardformuläret för återkallande, en modell som föreslås i bilagan till koden de konsumtion.

Villkoren, perioden och förfarandena för att utöva ångerrätten anges i artikel L. 221-5 i konsumentkoden och artiklarna L. 221-18 och följande i konsumentkoden.

Informationen som avses i 2o, 3o och 4o i artikel L. 221-5 kan tillhandahållas med hjälp av det standardinformationsmeddelande som bifogas artikel R. 221-3 i konsumentkoden.

Denna modell återges i detta dokument.

Vid tillämpning av artikel L. 221-28 i konsumentkoden informeras kunden om att ångerrätten inte kan utnyttjas för följande avtal:

1 ° Tillhandahållande av tjänster som utförts helt före utgången av ångerperioden och vars utförande började efter uttryckligt föregående samtycke från konsumenten och uttryckligt avstående från hans ångerrätt;


2 ° leverans av varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden utanför yrkesutövarens kontroll och sannolikt kommer att inträffa under utträdesperioden;


3 ° Leverans av varor gjorda enligt kundens specifikationer eller tydligt anpassade;


4 ° leverans av varor som troligen kommer att försämras eller upphöra att gälla snabbt;


5 ° Leverans av varor som konsumenten har förseglat efter leverans och som inte kan returneras av hygien eller hälsoskydd;


6 ° leverans av varor som efter leverans och av sin natur blandas olösligt med andra artiklar;


7 ° Leverans av alkoholhaltiga drycker vars leverans skjuts upp till mer än trettio dagar och vars värde som överenskommits vid avtalets ingående beror på fluktuationer på marknaden utanför professionell kontroll;


8 ° Underhålls- eller reparationsarbete som ska utföras snarast i konsumentens hem och uttryckligen begärs av honom, inom reservdelsgränserna och arbete som är absolut nödvändigt för att reagera på nödsituationen;


9 ° Tillhandahållande av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara när de har förseglats av konsumenten efter leverans;


10 ° leverera en tidning, tidskrift eller tidskrift, med undantag för prenumerationsavtal till sådana publikationer;


11 ° Avslutad på en offentlig auktion;


12 ° Boendetjänster, andra än bostäder, godstransporttjänster, biluthyrning, catering eller fritidsaktiviteter som måste tillhandahållas vid en bestämd tidpunkt eller period.


13 ° Att tillhandahålla digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt stöd vars prestation har börjat efter uttryckligt föregående samtycke från konsumenten och uttryckligen avstår från hans ångerrätt.

14.1. Villkor, deadline och träningsmetoder

Om du undertecknar avtalet har du rätt att dra tillbaka utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar.

Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter dagen för avtalets ingående

För att utöva ångerrätten måste du meddela oss:

● ditt namn, geografiska adress och, om tillgängligt, ditt telefonnummer, faxnummer och e-postadress;
● såväl som ditt beslut att dra tillbaka avtalet med en entydig förklaring (till exempel brev som skickas per post, fax eller e-post så snart dessa kontaktuppgifter finns tillgängliga och därför visas på standardblanketten). Du kan använda formuläret för uttagsformulär men det är inte obligatoriskt.
Du kan också fylla i och skicka in återkallningsformuläret för modellen eller annat entydigt uttalande på vår webbplats. Om du använder det här alternativet skickar vi ett bekräftelse på mottagandet av återkallandet via e-post utan tidsfrist.

För att avbokningsperioden på fjorton (14) dagar ska respekteras är det tillräckligt att du överför din kommunikation om utövandet av ångerrätten innan denna period löper ut. I alla fall ligger bevisbördan för denna övning hos kunden.


14.2 Effekter


Om du drar dig tillbaka från avtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från den dag vi får besked om ditt beslut att återkalla det resulterande kontraktet.

Vi fortsätter med återbetalningen med samma betalningsmetod som du skulle använda för den ursprungliga transaktionen. 

Det påminns om att kundens ansvar, i händelse av indragning efter användning av fastigheten / fastigheterna, är engagerad med avseende på avskrivningar av fastigheten / fastigheterna som härrör från andra manipulationer än de som är nödvändiga för att fastställa arten, egenskaperna och den goda funktionen hos detta eller dessa varor. Enligt Europeiska kommissionen är dessa manipulationer de som en konsument kan utföra i en butik, för de varor som erbjuds till försäljning.

Om kunden drar sig tillbaka måste han returnera eller ge tillbaka fastigheten till företaget, i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar efter att kunden har meddelat mottagaren som anges på uttagsformuläret sitt beslut att återkalla resulterande kontrakt. Denna period anses respekteras om kunden returnerar varorna i beställningen före utgången av den fjorton (14) dagarsperiod.

I händelse av att kunden återkallas måste den bära de direkta kostnaderna för att återlämna fastigheten.


Företaget får skjuta upp återbetalningen tills mottagandet av de varor eller föremål som är föremål för beställningen och verifiering av att varorna eller föremålen som omfattas av beställningen inte har skadats på något sätt av kunden


14.3. Formulär för återkallande


Formuläret för återkallande är avtagbart och finns i bilaga 1 till dessa villkor online.


Informationen om utövandet av ångerrätten, som nämns i bilagan till artikel R.221-3 i konsumentkoden, finns i bilaga 2 till dessa online-GTCS.


15. Immateriella rättigheter

Elementen som återges på webbplatsen och som består av fotografier, bilder, texter, teckningar och bilder, som är utgivarens exklusiva egendom, skyddas av varumärkeslagstiftning och upphovsrättslagar och patentlagar.


All reproduktion och spridning av dessa element, utan föregående skriftligt tillstånd från utgivaren, utsätter gärningsmän för rättsliga åtgärder.


16. Personlig information


Inlämning av din personliga information på webbplatsen regleras av vår integritetspolicy


Klicka här för att se vår integritetspolicy.


17. Kommentarer - Förslag - Användarförslag


Om, på begäran av företaget eller säljaren, någon användare eller konsument skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om någon användare eller konsument utan begäran från företaget eller säljaren skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra föremål, vare sig online, via e-post, per post eller på annat sätt (tillsammans "kommentarer"), ger användaren eller konsumenten ursprunget till dessa kommentarer, förslag, förslag ger företaget eller säljaren rätten , när som helst, och utan begränsningar, att redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda alternativt och i alla medier alla kommentarer eller skickade artiklar. Företaget eller säljaren kan inte hållas (1) för att hålla sekretessen för kommentarerna; (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer som lämnats; (3) svara på kommentarer.


Företaget eller säljaren kan, men har ingen skyldighet att göra det, övervaka, modifiera eller radera innehåll som det, enligt eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotande, kränkande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt klanderbart, eller som bryter mot immateriell egendom eller dessa online-GTCS.


Alla användare eller konsumenter samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, sekretess, personlighet eller andra personliga eller äganderättigheter. Alla användare eller konsumenter samtycker till att dess kommentarer inte innehåller något olagligt, ärekränkande, stötande eller obscent innehåll, och inte heller att de innehåller datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon annan tillhörande webbplats. Varje användare eller konsument får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon som inte är det, eller försöka få företaget eller säljaren och / eller tredje part felaktigt angående ursprunget till hans kommentarer. Alla användare eller konsumenter är fullt ansvariga för alla kommentarer som de publicerar och för deras noggrannhet. Företaget eller säljaren tar inget ansvar och avvisar något åtagande för publicerade kommentarer eller som någon annan tredje part publicerar.


18. Kalla till och avstå från GSC online
Varje överträdelse av utövandet eller tillämpningen av någon rättighet eller bestämmelse av dessa villkor online av företaget eller säljaren ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse, och mer allmänt kan det inte hindra företaget eller säljaren att utnyttja dessa villkor online i alla dess bestämmelser.


Nuvarande GSC online, liksom alla andra policyer eller driftsregler som publiceras på webbplatsen eller relaterade till tjänsten, utgör avtalsenliga åtaganden mellan företaget eller säljaren och användaren eller konsumenten.


Onlinevillkor har företräde framför alla andra dokument, kommunikationer, förslag eller avtal mellan företaget eller säljaren och användaren eller konsumenten.


19. Tillämplig lag och tvister


19.1 Online GTCS, liksom alla andra separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster, är för sin giltighet, tolkning och utförande underkastad svenska lag.

I händelse av en översättning av dessa villkor online, liksom alla andra separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster på ett eller flera språk, blir tolkningsspråket det franska språket i händelse av motsägelse eller tvist om innebörden av en term eller villkor mellan den franska versionen och den översatta versionen av dessa online-GTCS, liksom alla andra separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster.


19.2 I händelse av en tvist angående tolkningen eller genomförandet av deras avtal ska parterna söka, innan varje omtvistad handling, ett minnesavtal och meddela varandra all nödvändig information


I händelse av tvist måste du först kontakta kundtjänstavdelningen via e-post från webbplatsens kontaktsida


I händelse av att kravet på konsumenttjänsten misslyckas eller i avsaknad av svar från den här tjänsten inom två (2) månader, kan konsumenten överlämna tvisten rörande inköpsordern eller dessa villkor online mot den professionella säljaren till medlare som försöker, oberoende och opartiskt, att föra parterna samman för att nå en minnesvärd lösning.


I enlighet med artiklarna L.611-1 och följande i konsumentkoden kan köparen och säljaren försöka nå en överenskommelse med en konsumentförmedlare för att lösa en god tvist mellan dem.


I enlighet med artikel L.616-1 i konsumentkoden är kontaktuppgifterna för de konsumentförmedlare som vi rapporterar om i förhållande till vår ekonomiska verksamhet följande:


- E-handelsförmedlare för FEVAD (federation för e-handel och distansförsäljning): 60 rue de la Boétie 75008 PARIS - mediateurduecommerce@fevad.com;


- La Médiation - 15 avenue de la Mairie 38000 GRENOBLE - contact@mediation_service.fr.


Parterna i avtalet är fortfarande fria att acceptera eller vägra användningen av medling och, i händelse av medling, att acceptera eller avvisa den lösning som förmedlaren föreslår.


I avsaknad av en minneslig lösning av tvisten inom högst tre månader kan du väcka talan vid domstolen för alla tvister som rör bildandet, förekomsten, tolkningen, slutsatsen, verkställigheten eller brottet avtal och alla dokument som är relaterade till detta kontrakt. Den territoriellt behöriga domstolen kommer att vara den svarandes hemvist eller den plats där den faktiska leveransen av saken är.


Denna klausul gäller även vid sammanfattande förfaranden, oförutsedda anspråk eller flera svarande eller garantianspråk, och oavsett betalningsmetod och betalningsmetod, utan de klausuler som tillskrivs behörighet som kan finnas i dokumenten. Behöriga domstolsköpare.


Ladda ner de allmänna försäljningsvillkoren i PDF-format här.


Bilaga 1 - Model of Retraction Form
(Bilaga till artikel R.221-1 i den franska konsumentkoden)


(Fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill säga upp avtalet.)

För [Ozerty Headquarter, A4-709 Al Hamrah Industrial free zone RAK, Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates]:

Jag / vi (*) meddelar härmed dig (*) om min / vår (*) uppsägning av avtalet om försäljning av varorna (*) / för tillhandahållande av tjänster (*) nedan:

Beställd den (*) / mottagen den (*)

Konsumenten / namnen

Adress till konsumenten / konsumenterna:

Konsument (er) underskrift (endast vid anmälan av detta formulär på papper):

Datum :
*) Korsa nämnet värdelöst.Bilaga 2 - Information om utövandet av ångerrätten
(Bilaga till artikel R.221-3 i konsumentkoden)


Rätt att dra tillbaka
Du har rätt att säga upp detta avtal utan att ange någon anledning inom fjorton dagar.

Ångerfristen löper ut fjorton dagar efter den dag då du, eller en tredje part än transportören och som utsetts av dig, fysiskt tar över de sista varorna.
För att utöva ångerrätten måste du meddela företaget via e-post via kontaktsidan om ditt beslut att säga upp detta avtal genom en entydig förklaring. Du kan använda formuläret för uttagsformulär men det är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i och skicka in återkallningsformuläret eller annan entydig förklaring på vår webbplats. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka ett bekräftelse på mottagandet av återkallelsen på ett hållbart medium (till exempel via e-post).
För att ångerperioden ska respekteras är det tillräckligt att du överför din kommunikation om utövandet av ångerrätten innan utgångsperioden löper ut.


Återkallande effekter

Om du drar dig tillbaka från detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för tilläggsavgifter som härrör från det faktum att du har valt, om leveransen är annan än den billigare standardleveransmetoden som föreslås av oss) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi återbetalar med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen godkänner en annan betalningsmetod; i alla fall kommer denna återbetalning inte medföra några kostnader för dig.
Vi kan skjuta upp återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för leveransen av varorna, beroende på vilket som är tidigare

Du måste returnera eller skicka tillbaka fastigheten till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar efter att du har meddelat oss ditt beslut att återkalla detta avtal. Denna period anses vara respekterad om du returnerar varan före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du ansvarar för de direkta kostnaderna för att returnera fastigheten. Dessa kostnader uppskattas till maximalt cirka 300 SEK